Università degli Studi di Roma Tor Vergata


Tor Vergata is een openbare universiteit, opgericht in 1981 met als doel interdisciplinair onderwijs van hoge kwaliteit te bieden aan studenten en academici om de steeds veranderende behoeften en uitdagingen van de hedendaagse samenlevingen aan te pakken. Tor Vergata biedt eerste en tweede cyclus studieprogramma's aan op het gebied van humanities, economie, techniek, wiskunde en wetenschappen, en geneeskunde; masteropleidingen ook op interinstitutioneel niveau; PhD-programma's; specialisatiecursussen in medische studies. In het academisch jaar 2019-20 zijn ongeveer 29.000 studenten ingeschreven. De universiteit telt ongeveer 2.100 wetenschappers (voltijdse professoren en onderzoekers). In 1999 werd, als onderdeel van de universiteit, de Scuola Iad (Istruzione a Distanza - School voor afstandsonderwijs) opgericht om een wetenschappelijke structuur te bieden voor het verstrekken van onderwijs, onderzoek en gespecialiseerde diensten voor innovatie in leren en onderwijzen. Tor Vergata biedt ook geautomatiseerde klaslokalen, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden aan voor het MKB.


De schoolprogramma's maken het mogelijk het concept van interdisciplinariteit in praktijk te brengen: de richtingen en cursussen worden vastgesteld door het raad van bestuur, welke bestaat uit professoren die zijn aangewezen door de departementen van de faculteiten Economie, Rechten, Ingenieurswetenschappen, Humanities, Geneeskunde en Wetenschappen. Tor Vergata is lid van de Italiaanse vereniging voor e-learning (SIe-L), een AICA-competentiecentrum voor IT-certificeringen en de universitaire afgevaardigde voor e-learning en levenslang leren bij de conferentie van rectores magnifici (CRUI). De universiteit is ook lid van de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Onderzoek en de "derde missie" zijn belangrijke aanknopingspunten voor de IaD-school. De initiatieven die op nationaal en internationaal niveau worden ontplooid, hebben betrekking op urgente kwesties, zoals de rol van communicatie in gefragmenteerde samenlevingen en de opkomst van nieuwe talen in de sociale media. Deze dragen bij tot de verrijking van de curricula en "verbreden" de studieprogramma's met levensechte situaties. Dit blijkt bijzonder effectief te zijn voor studenten, die hierdoor gemotiveerder en meer betrokken raken bij het leerproces, en heeft gunstige resultaten in termen van arbeidsbemiddeling.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (it)

Informatie


Website: www.web.uniroma2.it


Directeur: Orazio Schillaci, Rector
E-mail: rettore@uniroma2.it


Contact: Andrea Volterrani
E-mail: andrea.volterrani@uniroma2.it