resultaten

Als resultaat van dit project zullen de volgende tools worden gemaakt:

  • Een handleiding met competenties waaraan sociale ondernemers in plattelandsgebieden zouden moeten werken.
  • Een zelfassessment tool waarmee jongeren in minder stedelijke gebieden hun competenties op het gebied van sociaal ondernemerschap kunnen meten.
  • Een online leeromgeving (MOOC) met theorie en spelletjes om jongeren relevante kennis over sociaal ondernemerschap bij te brengen.
  • Er zal een ruraLAB-platform worden gemaakt, waarmee enerzijds jongeren in minder stedelijke gebieden en anderzijds sociale ondernemingen of jonge sociale ondernemers in stedelijke gebieden kunnen worden geregistreerd. Dit maakt het makkelijker om ideeën uit te wisselen en mogelijk om micro-investeringen in ondernemingen van de jonge deelnemers in minder stedelijke gebieden aan te trekken. 
  • Ontwikkeling van een handleiding over de ruraLAB methodologie, zodat deze kan worden verspreid en gerepliceerd door jeugd instanties en gemeentes.
  • Ontwikkeling van een handleiding voor beleidsmakers voor het opzetten van digitale hubs die de ruggengraat vormen van de verandering in minder stedelijke gebieden. 


R1. Een competentieprofiel en een zelfassessment tool

R2. Toolkit en MOOC

R3. ruraLAB platform

R4. Handleidingen over de ruraLAB methodologie en digitale hubs