Resultaat 1. - Een competentieprofiel en een zelfassessment tool

Omschrijving

Het doel van dit resultaat is om het huidige profiel van jonge mensen in minder stedelijke gebieden te bepalen, door hun vaardigheden te definiëren aan de hand van interviews in alle deelnemende landen. Met dat huidige profiel als referentie, zullen professionals op het gebied van sociaal ondernemerschap en jeugdwerkgelegenheid gevraagd worden om te bepalen welke competenties zij verwachten in de jonge ondernemers van de toekomst.

 

Op basis van een analyse van de huidige situatie zal een competentiemodel worden gemaakt dat de realiteit van de minder stedelijke gebieden weergeeft.