Edu-Europe


Edu-Europe" is een startende onderwijsorganisatie in de vorm van een Sociale Coöperatieve Onderneming gevestigd in Larissa, Griekenland. Het team bestaat uit ervaren docenten die werken in het openbaar onderwijs, verantwoordelijke posities bekleden binnen het onderwijs, en een academische en professionele achtergrond hebben. De missie van Edu-Europe is om:

 • Bevorderen van kwaliteitsonderwijs (4 SDG)
 • Onderzoek en verspreiding van innovatieve activiteiten in het onderwijs
 • Ontwikkelen van blended en projectmatig leren
 • S.T.E.A.M. onderwijsscenario's ontwikkelen
 • Bevorderen van milieu-educatie
 • Bevorderen van interdisciplinair leren
 • De kloof tussen middelbaar en hoger onderwijs overbruggen
 • Werken op het gebied van niet-formeel onderwijs
 • De kloof tussen formeel en niet-formeel onderwijs overbruggen
 • Docenten de gelegenheid bieden nieuwe onderwijsmethoden te ontdekken
 • Leerkrachten de kans geven om op een meer inclusieve manier te werken
 • Openheid en samenwerking met Europese onderwijsorganisaties bevorderen
 • Werk en economische groei (8 SDG) bevorderen door ondernemerschap onder jongeren en een leven lang leren te stimuleren
 • Institutionaliseren van impact en groei voor optimale efficiëntie en groei van innovatief onderwijs om het bereik ervan te maximaliseren
 • Digitale vaardigheden voor succesvolle communicatie en interactie op afstand bevorderen
 • Aggregaties bevorderen voor een efficiënte integratie van jongeren in de samenleving
 • Activiteiten zo inrichten dat ze zowel de sociale impact als het voortbestaan van de organisatie ten goede komen
 • De Europese integratie bevorderen via door de EU gefinancierde projecten


edu-europe (EL)

Informatie


Website: www.edu-europe.eu


Directeur: Dimitrios Nakos
E-mail: nakos.dimi@gmail.com


Contact: Chryssa Velissariou
E-mail: velissariou1@gmail.com