Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας (UNWE)

 

Το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας (UNWE) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1920. Είναι το παλαιότερο, το πιο διάσημο και το μεγαλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρωτοπόρο στη βουλγαρική και ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προσπάθειες του ακαδημαϊκού διευθυντικού σώματός του προσανατολίζονται στους κύριους σκοπούς του πανεπιστημίου - να προετοιμάσει την επαγγελματική ελίτ της χώρας μας, όπως έκανε πάντα μέχρι τώρα, να είναι ηγέτης στη βουλγαρική τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου, να να προσφέρει ανταγωνιστικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να είναι ο προτιμότερος χώρος για τους νέους που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονη εκπαίδευση.

Η αποστολή του UNWE είναι να υπηρετήσει αποτελεσματικά την κοινωνία παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση, έρευνα, συμβουλευτική και υπηρεσίες σύμφωνα με τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές, ενώ υποστηρίζει την ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα.

UNWE (BG)

Πληροφορίες

 

Ιστοσελίδα: https://www.unwe.bg/

 

Νομικός εκπρόσωπος: Dimitar Dimitrov, Rector
E-mail: rector@unwe.bg

 

Επικοινωνία: Kamelia Stefanova, Head of Department Information Technologies and Communications
E-mail: kstefanova@unwe.bg