Inqubator Leeuwarden 

 

Η Inqubator Leeuwarden δραστηριοποιείται στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας από την ίδρυσή της ως ίδρυμα το 2010. Η Inqubator υποστηρίζεται από τον Δήμο Leeuwarden, το Business Innovation Center BDF, σχολεία και πανεπιστήμια της περιοχής. Το επίκεντρο του Inqubator Leeuwarden είναι να βοηθήσουμε τις νεοσύστατες εταιρείες να εδραιωθούν σταθερά και να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό, η Inqubator προσφέρει την άνεση ενός κοινόχρηστου χώρου, όπου οι αρχάριοι επιχειρηματίες μπορούν να δουλέψουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να λάβουν συμβουλές για το πώς πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη την επιχείρησή τους και παρακολουθούν διάφορα είδη εργαστηρίων και masterclasses.                                              

 

Η Inqubator Leeuwarden έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συνεργάζεται στενά με ινστιτούτα ΕΕΚ και Ινστιτούτα Περιβάλλοντος στην περιοχή για να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους εκπαίδευση. Εδώ, η μάθηση με βάση την εργασία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία                 

 

 

 

 

 

 

 

INQUBATOR LEEUWARDEN (NL)

Πληροφορίες

 

Ιστοσελίδα: www.inqubatorleeuwarden.nl

 

Νομικός εκπρόσωπος: Lennard Drogendijk, Managing Director

Επικοινωνία: Iris Bos, Project Manager