Inqubator Leeuwarden 


„Inqubator Leeuwarden е активен в северната част на Холандия от създаването си като фондация през 2010 г. Инкубаторът е подкрепен от община Leeuwarden, Business Innovation Center BDF, училища и университети в региона. Фокусът на Inqubator Leeuwarden е за подпомагане на стартиращи компании да установят своя бизнес и да им помогне да увеличат максимално своя растеж. За тази цел Inqubator предлага споделено помещение, в което започващите предприемачи могат да работят по своя бизнес план, да получат съвети как трябва да продължат при разработването на бизнеса и следват различни видове семинари и майсторски класове.


Inqubator Leeuwarden е участвал в много проекти, свързани с развитието на предприемачески умения и работи в тясно сътрудничество с институтите за ПОО и висшето образование в региона, за да подобрят своето предприемаческо образование. Тук обучението, базирано на работа, е един от ключовите въпроси."
INQUBATOR LEEUWARDEN (NL)

Информация


Интернет страница: www.inqubatorleeuwarden.nl


Ректор: Lennard Drogendijk, Managing Director

Контакти: Iris Bos, Project Manager