R2. Инструментариум и MOOC

Описание

Целта на този резултат е да се създаде инструментариум, който включва учебни материали, практически ресурси и справочна библиография. Този инструментариум ще бъде достъпен за безплатно използване от младите хора в селските райони, за да ги подпомогне, когато навлизат в света на социалното предприемачество.


Този инструментариум ще бъде включен в среда за онлайн обучение (MOOC), което ще улесни достъпа и възпроизвеждането му в други райони.