R1. Дефиниране на профил от компетенции на ruraLAB и инструмент за самооценка

Описание

Целта на този резултат е да определи текущия профил на младите хора в селските райони и техните умения чрез интервюта в страните партньори. С този профил като ориентир, професионалистите в областта на социалното предприемачество и младежката заетост ще бъдат помолени да определят какви компетенции очакват от младите предприемачи на бъдещето.


Въз основа на анализа на текущата ситуация ще бъде дефиниран модел на компетентност, който да обхване реалността на селските среди.