За проекта​​​​​​​

Обща информация

Цел на проекта

Изпълнение

Обезлюдяването на селските райони влошава икономическия спад, пред който вече са изправени тези региони и увеличава разликата между богатите и бедните региони в Европа. Затова Европейската комисия определя обезлюдяването като важен приоритет за преодоляване.


За да се бори с това обезлюдяване, проектът ruraLAB се фокусира върху предоставане на младите хора в селските райони на инструменти и умения в социалното предприемачество, като по този начин се подпомага предотвратяването на тяхното имигриране в градските райони, които са богати на туристически и екологични ресурси и имат икономически потенциал.

Основната цел на проекта е да се предоставят на младите хора в селските райони, инструменти, които им позволяват да стартират собствен социален бизнес, като се насърчава обменът на идеи и гледни точки със социални предприятия и други социални предприемачи чрез платформата ruraLAB.


Освен това ще се повиши и пригодността за заетост на участниците, като се има предвид, че обучението по социално предприемачество ще бъде разработено със съдържание по социално предприемачество, маркетинг, икономическо управление, генериране на идеи и др.


Иновацията в този проект се основава на платформата ruraLAB, която създава мрежа от предприемачи и канал, позволяващ микроинвестиции.

В проекта участват 7 партньора от 6 различни държави - шест партньора, чиито страни са изправени пред този проблем, и един (Холандия), който е пример за добра практика в социалното предприемачество в градските райони.


Чрез 4 транснационални срещи, 5 мултиплициращи събития, 1 европейски семинар и 4 интелектуални резултати, партньорите ще разработят серия от инструменти, които се фокусират и насочват към основните цели на проекта ruraLAB.